Gerelateerd - Schijfopruiming
Gerelateerd - Herstelpunt maken
Gerelateerd - SSD bijna vol
Gerelateerd - Windows.old
Gerelateerd - TreeSize
Gerelateerd - Windows 10 Start traag

Schijfopruiming
Harddisk / SSD : Schijfopruiming in Windows 10 :
LINK - Microsoft : Schijfopruiming in Windows 10
LINK - Microsoft : Disk cleanup in Windows 10 ( Engels )
LINK - Schijfopruming ( info op Wikipedia )
LINK - Disk Cleanup will delete the Downloads folder contents if you select all options
LINK - Howtogeek - Is It Safe to Delete Everything in Windows' Disk Cleanup?


Vorige Windowsinstallatie verwijderen
U kunt mogelijk diverse/vele gigabytes aan schijfruimte vrij maken op schijf C: , door bestanden
en mappen van de vorige Windowsinstallatie door Windows 10 zelf op te laten ruimen, via het
programma: Schijfopruiming.

M.b.v. het programma Schijfopruiming kunt U snel tot gigabytes aan schijfruimte op C: vrijmaken door o.a. :
- De oude Windowsinstallatie te verwijderen
- Oude herstelpunten te verwijderen
- Windows Update op te schonen

- Voordeel hiervan is dat U mogelijk wel 5 Gb tot 30 Gb of nog meer aan schijfruimte kunt vrijmaken op o.a. schijf C:
- Nadeel hiervan is, dat U niet meer terug kunt naar de vorige versie van Windows 10
- U kunt nadien wel weer snel even een nieuw herstelpunt maken in Windows 10.

Dit kan een zeer interessante optie zijn voor notebook/laptop gebruikers met een relatief kleine SSD
als schijfstation C:, waarbij de SSD bijna vol zit. Voordat U bijvoorbeeld gaat upgraden naar de nieuwste
versie van Windows 10, kunt U op deze wijze mogelijk nog even snel een aantal gigabytes aan schijfruimte
vrij maken op schijfstation C:


(Veel) Schijfruimte vrijmaken in Windows 10 kunt U alsvolgt doen:

- Klik op het Vergrootglas ( = Zoeken in Windows ) , rechts naast de Windows 10 Start-knop
- Typ in: schijfopruiming
- Klik bovenaan op de App: Schijfopruiming
- Klik op: Systeembestanden opschonen
- Windows 10 berekent vervolgens, hoeveel schijfruimte er vrij kan worden gemaakt
- LET OP: Dit berekenproces kan een aantal minuten duren ...
- Vink aan: Vorige Windows-installatie(s)
- Klik daarna op: OK
- Klik op: Bestanden verwijderen
- Klik op: Ja
- Windows 10 ruimt de vorige Windows installatie op ...
- Dit kan enige tijd in beslag nemen ...
- Windows 10 heeft bijna 23 Gb aan vorige Windows-bestanden opgeruimd.
- De 'kale' Windows 10 is nu nog maar 21,4 Gb groot ...

De hoeveelheid aan gigabytes welke U zich kunt besparen, varieert sterk per computer.
Hieronder ziet U een paar voorbeelden van andere computers, met elke een eigen
berekening, hoeveel schijfruimte er bespaart kan worden.

23,6 Gb ...
32,2 Gb ...
4,5 Gb ...
6,53 Gb ... ( en eventueel meer ... )
Op de computer in het voorbeeldscherm hieronder kan ook nog ca. 25 gb schijfruimte vrij
worden gemaakt door ook alle oude herstelpunten op de computer op te ruimen.
Een kwestie van even aanvinken in Schijfopruiming.