Gerelateerd - Netwerkcentrum
Gerelateerd - Netwerkmenu
Gerelateerd - Openbaar netwerk ( Omschakelen tussen een Openbaar- en Privé-netwerk )
Gerelateerd - Netwerk
Gerelateerd - Netwerkverbindingen
Gerelateerd - Netwerkadapter verwijderen
Gerelateerd - Bestands- en printerdeling
Gerelateerd - Probleemoplossers
Gerelateerd - Vliegtuigstand


W10-0004 - Netwerk detectie inschakelen of uitschakelen in Windows 10
VIDEO - W10-0004 Netwerk detectie inschakelen of uitschakelen in Windows 10LINK - Meer video's op Windowshelp.nl ...Netwerkdetectie in- of uitschakelen in Windows 10 & 11
Methode 1
- Klik met de rechter-muisknop op de Windows 10 of 11 Start-knop
- Kies uit het menu: Uitvoeren
- Typ in: control.exe
- Klik op: OK
- Klik op: Netwerkcentrum
- Klik in het linker menu (links boven) op: Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen
- In dit onderdeel kunt U Netwerkdetectie in- of uitschakelen

LET WEL OP: Uw profiel kan zijn: Particulier netwerk of Gast of Openbaar
Mogelijk dient U, of uw wilt U eerst wisselen van profiel.
Dit kunt U alsvolgt doen:

- Klik met de rechter-muisknop op de Windows 10 of 11 Start-knop
- Kies: Netwerkverbindingen
- Windows 11 : Kies in het rechter menu: Ethernet
- Windows 10 : Klik in het middenmenu bij Ethernet op de knop: Eigenschappen
- Kies hier voor: Openbaar of voor Privé


Methode 2
- Druk op de toetscombinatie: WindowsToets + E
- Hiermee opent U de Windows Verkenner
- Klik met de Rechter-muisknop op Lokale schijf (C:)
- Kies uit het menu: Eigenschappen
- Klik bovenaan op het tabblad: Delen
- Klik onderaan op de tekst: Netwerkcentrum
- Hier kunt U de Netwerkdectectie in- of uitschakelen voor het huidige profiel.Netwerkdetectie in- of uitschakelen in Windows 10
STAP 1
Netwerkdetectie in- of uitschakelen kunt U alsvolgt doen voor een Particulier netwerk en voor
een Gast of Openbaar netwerk :

1. Klik met de linker-muisknop op de Windows 10 Start-knop
2. Kies uit het menu: Instellingen ( Dit is het Tandwieltje )3. Klik op: Netwerk en internet4. Voordat we naar netwerkdetectie gaan, eerst even een kleine maar belangrijke tussenstap :

We moeten er nu eerst voor zorgen, dat U met het juiste netwerkprofiel verbonden bent.
U kunt kiezen uit 2 profielen:

A : Privë netwerkprofiel , hierbij is netwerkdetectie standaard ingeschakeld
B : Openbaar netwerkprofiel, hierbij is netwerkdetectie standaard uitgeschakeld

Wilt U straks bij Netwerkdetectie, achteraf, toch willen omschakelen tussen een Privé-netwerk en een Openbaar
netwerk, dan gaat het er om, dat U nu dan wel weet, hoe U dat moet doen.

Het wisselen / omschakelen tussen een Privé netwerk en een Openbaar netwerk kunt U alsvolgt doen.

Vanaf Windows 10, versie 2004, ziet U dit scherm hieronder:
Klik in het linker menu op: Status
Klik in het rechter menu op: EigenschappenBij Windows 10, versie 1909, 1903, 1809 en ouder ziet U dit scherm hieronder:
Klik in het linker menu op: Status
Klik in het rechter menu op: Verbindingseigenschappen wijzigen
Bevindt U zich in een thuis-situatie of in een bedrijfs-situatie, schakel dan om naar: Privé
Bevindt U zich in een openbare gelegenheid, bijvoorbeeld op school, in de bus of in de trein en U wilt niet hebben
dat uw computer kan worden gevonden / gedetecteerd door andere computers, schakel dan om naar: Openbaar
Dit is een bewuste keuze.

Klik nadat U uw keuze heeft gemaakt , klik links boven in het Window op: Pijltje terug

5. Nu U hierboven uw bewuste keuze heeft gemaakt, gaan we nu verder naar netwerkdetectie ...

6. Klik in het linker menu op: Ethernet
7. Klik daarna aan de rechter zijde op: Geavanceerde opties voor delen wijzigen8. Nu is uw keuze afhankelijk met welk netwerk U momenteel verbonden bent:
  Kijk goed met welk netwerk uw computer momenteel verbonden is, zie tussen haakjes: (huidig profiel)

- of: Klik op: Particulier netwerk
- of: Klik op: Gast of Openbaar
- of: Klik op: Alle netwerken

9. Nadat U één van de hierboven benoemde keuzes heeft aangeklikt, kunt U daarna netwerkdetectie in- of uitschakelen
In het voorbeeld hieronder bent U verbonden met een Particulier ( Privé ) netwerk.
Standaard is hierbij Netwerkdetectie ingeschakeld en ook Bestands- en printerdeling ingeschakeld.
U kunt deze keuzes desgewenst wijzigen.
In het voorbeeld hieronder bent U verbonden met een Particulier netwerk ( huidig profiel ) , maar
kunt U ook de huidige geldende instellingen inzien voor een Gast of Openbaar netwerk, in geval U omschakelt
van een Privé netwerkprofiel naar een Openbaar netwerkprofiel.

Standaard is bij een Gast of Openbaar netwerkprofiel Netwerkdetectie uitgeschakeld en ook Bestands- en
printerdeling uitgeschakeld.
U kunt deze keuzes desgewenst wijzigen.Belangrijk om te weten is het volgende:
Bent U momenteel verbonden net een Particulier netwerk dan is netwerkdetectie Standaard ingeschakeld
Bent U momenteel verbonden net een Gast of Openbaar netwerk dan is netwerkdetectie Standaard uitgeschakeld

Uw computer is momenteel verbonden met een Openbaar netwerk maar dat wilt U niet of uw computer is
verbonden met een Particulier netwerk, maar dat wilt U niet, doe dan het volgende:

STAP 2
Wilt U uw huidige netwerkprofiel omschakelen van Openbaar naar Privé of omgekeerd, klik
dan op de navolgende menukeuzes:

1. Klik met de linker-muisknop op de Windows 10 Start-knop
2. Kies uit het menu: Instellingen ( Dit is het Tandwieltje )
3. Klik op: Netwerk en internet
4. Klik in het middenmenu op de tekst: Verbindingseigenschappen wijzigen
5. Kies bovenaan bij Netwerkprofiel tussen Privé of Openbaar
- Kiest U voor Privé dan is netwerkdetectie standaard ingeschakeld
- Kiest U voor Openbaar dan is netwerkdetectie standaard uitgeschakeld


Voor meer informatie over het schakelen tussen een Openbaar netwerk en een Privé netwerk, zie de navolgende link:

LINK - Openbaar netwerk

DENK HIER GOED OVER NA :
1.
Het is een hele bewuste keuze om verbonden te zijn met een Particulier netwerk of juist met
een Openbaar netwerk :
2.
Het is een hele bewuste keuze om Netwerkdetectie juist in- of uitgeschakeld te hebben !
3.
Het is een hele bewuste keuze om bestands- en printerdeling juist in- of uitgeschakeld te hebben !

Voorbeelden:
1. In een thuis-situatie of in een bedrijfs-situatie wilt U mogelijk kunnen communiceren met
andere computers in uw eigen netwerk en wilt U dat uw computer gevonden kan worden door
andere computers in uw netwerk. Kies dan voor netwerkprofiel: Privé ( Particulier netwerk )
Zorg er dan ook voor dat bij Netwerkdetectie bij de afdeling: Particulier netwerk de netwerkdetectie
is ingeschakeld.
2. In de trein, op een vliegveld of een andere openbare ruimte wilt U wel kunnen internetten, maar U
wilt niet dat uw computer detecteerbaar is door andere computers. Kies dan voor : Openbaar
en zorg er voor dat bij netwerkdetectie bij de afdeling: Gast of Openbaar Netwerkdetectie is
uitgeschakeld.
3. Wilt U in een openbare gelegenheid (tijdelijk) helemaal niet over een netwerkmogelijkheid beschikken
of deze uitgeschakeld hebben, zet dan de vliegtuigstand op : AAN

LINK - Vliegtuigstand

Wanneer U een nieuwe PC of een nieuwe laptop in gebruik neemt, dan kan het goed mogelijk zijn dat
de betreffende computer bijvoorbeeld nog verbonden is met een Openbaar netwerk in plaats van
met een Particulier netwerk. In een dergelijke situatie dient U zelf de computer nog even om te
schakelen van een Openbaar netwerk naar een Privé netwerk.
Vele nieuwe laptops zijn vaak verbonden met een Openbaar netwerk. Voor gebruik in een Privé particulier
netwerk, dient U het netwerkprofiel even om te schakelen van Openbaar naar Privé, zie STAP 2
hierboven.Alternatieve methoden om Netwerkdetectie in- of uit te schakelen
Twee alternatieve methoden om netwerktetectie in- of uit te schakelen zijn de volgende:

Methode 1 :
1. Druk op de Toetscombinatie: Windows-Toets + R
2. Typ in: control.exe en druk daana op de enter-toets
3. U bent nu in het 'oude' Configuratiescherm
4. Klik rechts bovenaan bij : Weergeven op : op de menukeuze: Grote pictogrammen
5. Kies uit het menu de keuze: Netwerkcentrum
6. Kies links bovenaan uit het menu: Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen
7. Klik op het gewenste netwerk-profiel
8. Wijzigen eventueel uw Netwerkdetectie instellingen

Methode 2 :
1. Kijk links onder op uw scherm naar de Windows 10 Start-knop
2. Rechts van de startknop ziet U een Vergrootglas ( = Zoeken in Windows )
3. Klik op het vergrootglas en typ in: Configuratiescherm
4. Klik bovenaan op de App: Configuratiescherm
5. U bent nu in het 'oude' Configuratiescherm
6. Klik rechts bovenaan bij : Weergeven op : op de menukeuze: Grote pictogrammen
7. Kies uit het menu de keuze: Netwerkcentrum
8. Kies links bovenaan uit het menu: Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen
9. Klik op het gewenste netwerk-profiel
10. Wijzigen eventueel uw Netwerkdetectie instellingenNetwerkdetectie in- of uitschakelen
Verder naar onderen op deze pagina worden 4 methoden aangegeven hoe U in Windows 10
Netwerkdetectie kunt in- of uitschakelen. N.B. Doordat Microsoft bij elke nieuwe Windows-buildversie
bepaalde menu's/tekst wijzigt en niet iedereen dezelfde buildversie van Windows 10 heeft, kunnen bepaalde
schermen niet meer juist zijn voor sommige Windows 10 gebruikers.

- Als Netwerkdetectie is ingeschakeld, kan de computer andere computers en apparaten in het
  netwerk zien, en kan de computer worden gededecteerd door andere netwerkcomputers.
- Indien U niet wenst, dat de computer kan worden gededecteerd door andere computers
  of apparaten, schakel dan Netwerkdetectie uit. Dit is een hele bewuste keuze.


Een netwerkverbinding maken tussen 2 of meer computers thuis :
U kunt eenvoudig een netwerkverbinding maken tussen 2 of meer computers thuis, indien:

- netwerkdetectie is ingeschakeld op de betreffende computers
  Voor meer info hierover, zie verder naar onderen op deze pagina.
- op de computer(s) welke zijn bestanden wil delen bestands- en printerdeling is ingeschakeld
- de betreffende computers in het netwerk allen lid zijn van dezelfde werkgroep
- alle betreffende computers (en printers) zich achter dezelfde router bevinden in het netwerk
  ( in dezelfde router ip-adres range, bijvoorbeeld: 192.168.1.xxx of allen in de range: 192.168.2.xxx )
  Dit kunt U controleren via het commando: ipconfig, zie:
- uw computer verbonden is met een particulier netwerk. Bent U verbonden met een openbaar
  netwerk, dan zijn standaard Netwerkdetectie en Bestands- en printerdeling uitgeschakeld.
Voor meer info, zie de navolgende links:

LINK - ipconfig
LINK - Bestands- en printerdeling
LINK - Van Openbaar netwerk naar Privé netwerk ...


Netwerkprofiel: Van Openbaar netwerk naar Privé omschakelen
In Windows 10, versie 1709 en later, kunt U alsvolgt eenvoudig het netwerkprofiel wijzigen
van Openbaar Netwerk naar Privé :

1. Klik op de : Windows Start-knop, links onder op uw scherm
2. Klik op : Instellingen ( = Tandwieltje )
3. Klik op : Netwerk en Internet
4. Klik in het linker menu op : Status
5. Klik in het rechter menu op : Verbindingseigenschappen wijzigen
6. Klik in het onderdeel Netwerkprofiel aan : Privé
7. Hierdoor kan uw PC worden gedetecteerd.
Voor meer info, zie:

LINK - Netwerk wijzigen - Openbaar Netwerk - Particulier Netwerk of Onbekend Netwerk


Controleren of netwerkdetectie is ingeschakeld of is uitgeschakeld voor een computer :
Via de navolgende stappen kunt U snel controleren of Netwerkdetectie voor uw
computer is uitgeschakeld of is ingeschakeld.
Hieronder op deze pagina worden onder elkaar 4 verschillende methoden aangegeven.

Wanneer netwerkdetectie is ingeschakeld, dan kan de computer andere computers en
apparaten in het netwerk dedecteren en kan de computer ook zelf worden gededecteerd door
andere netwerkcomputers.

Methode 1 :
Stap 1 :
- Helemaal links onder op de taakbalk ziet U de windows Start-knop met rechts daarvan een Vergrootglas
- Klik met de linker muisknop op het Vergrootglas ( = zoeken in Windows ) , links onder op de taakbalk
- Typ in: netwerk
- Klik bovenaan in het menu op: Netwerkstatus
Stap 2 :
- Klik in het rechter deel van het scherm, onderaan op: Netwerkcentrum
Stap 3 :
- U bent nu in het Netwerkcentrum
- Klik in het linker menu op: Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen
Stap 4 :
- In het scherm hieronder ziet U nu of netwerkdetectie is ingeschakeld of is uitgeschakeld voor uw computer

Methode 2 :
Stap 1 :
- Aan de rechter zijde onderaan op de taakbalk ziet U een netwerk-pictogram ( bedraad of draadloos )
Stap 2 :
- Klik met de rechter-muisknop op dit pictogram en kies uit het menu: Netwerkcentrum openen- Klik in het rechter deel van het scherm, onderaan op: NetwerkcentrumStap 3 :
- U bent nu in het Netwerkcentrum
- Klik in het linker menu op: Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen
Stap 4 :
- In het scherm hieronder ziet U nu of netwerkdetectie is ingeschakeld of is uitgeschakeld voor uw computer

Methode 3 :
Stap 1 :
- Klik op de windows 10 Start-knop, links onderaan op uw beeldscherm op de Taakbalk.
- Klik op het Tandwieltje ( = Instellingen )
Stap 2 :
- Klik in het menu op: Netwerk en internet
Stap 3 :
- Klik in het linker-menu op: Ethernet
Stap 4 :
- Klik in het rechter-menu, in de rubriek Ethernet op: Netwerk ... Verbonden
Stap 5 :
- Zet de schakelaar op AAN of UIT bij: Deze pc kan worden gevonden

Methode 4 :
Stap 1 :
- Klik op de windows 10 Start-knop, links onderaan op uw beeldscherm op de Taakbalk.
- Klik op het Tandwieltje ( = Instellingen )
Stap 2 :
- Klik in het menu op: Netwerk en internet
Stap 3 :
- Klik in het linker-menu op: Ethernet
Stap 4 :
- Klik in het rechter-menu, in de rubriek Ethernet op: Geavanceerde opties voor delen wijzigen
Stap 5 :
Open in het rechter menu het onderdeel: Particulier netwerk ( huidig profiel )
- In het scherm hieronder ziet U nu of netwerkdetectie is ingeschakeld of is uitgeschakeld voor uw computerTussen haakjes bij (huidig profiel) staat aangegeven of U verbonden bent met een Particulier netwerk of met
een Gast- of Openbaar netwerk. U dient verbonden te zijn met een Particulier ( Privé ) netwerk.
Bent U NIET verbonden met een Particulier netwerk, maar met een Gast- of Openbaar netwerk ( Huidig profiel ),
kijk dan op de link hieronder hoe U kunt omschakelen van een Openbaar netwerk naar een Particulier netwerk.

LINK - Openbaar netwerk ( Omschakelen tussen een Openbaar- en Privé-netwerk )


Netwerkdetectie :
Windows 10
LINK - Netwerkdetectie en thuisnetwerk maken
LINK - Netwerkdetectie inschakelen lukt niet?
LINK - Thuisnetwerk werkt niet meer na update windows 10
Windows 7
LINK - Ik kan netwerkdetectie niet ingeschakeld krijgen ( Windows 7 )Netwerkdetectie en netwerkprinters ...
Uit de praktijk
Stel U heeft bij het onderdeel netwerkdetectie e.e.a. alsvolgt ingesteld, zie afbeelding hieronder...

1. U heeft uw netwerkprofiel ingesteld op: Privé
2. Netwerkdetectie is uitgeschakeld
3. U heeft bestands- en printerdeling ook uitgeschakeld.

M.a.w. U wil niet hebben dat uw computer detecteerbaar is binnen uw Privé netwerk en U wilt ook
niet hebben dat uw bestanden en op de computer aangesloten printers gedeeld worden in
uw huidige netwerk. Kortom, U heeft uw computer goed 'dichtgetimmerd', binnen uw eigen netwerk.

Nu zegt Microsoft in het scherm hieronder het volgende:

Als Netwerkdetectie is ingeschakeld, kan deze computer andere computers en apparaten in het netwerk zien.

Geldt dan ook:

Als Netwerkdetectie is uitgeschakeld, kan deze computer andere computers en apparaten in het netwerk niet zien.

NEEN

In de praktijk blijkt, dat als de instellingen staan ingesteld zoals in de afbeelding hieronder, dan kunt
U met uw computer nog steeds afdrukken op een netwerkprinter via het ip-adres van de netwerkprinter ...