Gerelateerd - .PDF printprobleem, kan geen .pdf bestand afdrukken
Gerelateerd - .PDF bestanden
Gerelateerd - Adobe Acrobat Reader
Gerelateerd - Standaard Programma

IllegalAttributeValue
Uit de praktijk
Probleem
Normaliter kan de computergebruiker elk .pdf document afdrukken op zijn printer.
Een computergebruiker heeft een .pdf bestand van een iemand anders ontvangen per e-mail
en de gebruiker wil dit .pdf bestand afdrukken op de printer. Het programma waarmee
de computergebruiker het .pdf bestand opent en het .pdf bestand mee wil
afdrukken is Adobe Acrobat Reader DC.
De printer weigert het .pdf bestand af te drukken en komt met de navolgende
foutmelding: IllegalAttributeValue
Oorzaak
De persoon die het .pdf bestand per mail heeft gestuurd, maakt bij het genereren/opmaken
van het .pdf bestand gebruik van een programma dat niet geheel compatible
is met Adobe Acrobat Reader DC. Derhalve kan Adobe Acrobat Reader DC dit
bestand niet afdrukken.

Oplossing
De oplossing was het volgende:

- Bewaar het .pdf bestand op de lokale schijf.
- Ga nu naar de map, waarin U het .pdf bestand heeft opgeslagen op uw lokale schijf.
- Klik nu met de rechter muisknop op het betreffende .pdf bestand en kies uit het menu:
  Openen met ... en kies Microsoft Edge als programma om het .pdf bestand mee te openen.
  Het .pdf bestand opent zich nu in de Microsoft Edge webbrowser.
- Klik nu in Microsoft Edge rechts bovenaan op de drie horizontale puntjes.
- Kies uit het menu: Afdrukken
- Vanuit de Microsoft Edge webbrowser werd het bestand afgedrukt op de printer.
  Dit ging nu wel goed.

Microsoft Edge instellen als standaard programma voor het openen en afdrukken
van .pdf bestanden kunt U alsvolgt doen:

- Links onder op de Taakbalk ziet U de Windows 10 Start-knop.
- Klik met de linker muisknop op de Windows 10 Start-knop.
- Kies: Instellingen ( = Het tandwieltje )
- Kies: Apps
- Kies in het linker menu: Standaard-apps
- Kies in het midden-/rechter-menu: Standaard-apps per bestandstype kiezen
- Wacht nu even, een lijst met alle bestandstypen wordt nu gegenereerd ...
- Kijk nu aan de linkerkant
- Scroll naar beneden...
- Zoek aan de linker zijde naar: .pdf
- Klik aan de rechter zijde op het programma welke nu als standaard staat ingesteld
- Selecteer nu: Microsoft Edge

Microsoft Edge staat nu ingesteld als standaard programma voor het openen van .pdf bestanden.Andere mogelijke oplossingen
Microsoft
LINK - PCL XL error - Subsystem: IMAGE - Error: IllegalAttributeValue - Operator: ReadRastPattern - Position: 1544

Overige
LINK - HP 3030 PCL XL Error IllegalAttributeValue
LINK - Why do i get "PCL XL error" and" illegal attributes" but document will not print?.
LINK - PCL XL Error


Foto's
LINK - IllegalAttributeValue
LINK - PCL XL error


Video's
VIDEOS - illegalattributevalue when printing
VIDEOS - PCL XL error